093 5383 574
แรงงานต่างชาติในประเทศไทย​

แรงงานต่างชาติในประเทศไทย​

หากคุณเป็นชาวต่างชาติและอยากทำงานในประเทศไทย คุณจะถูกควบคุมด้วยกฎหมายแรงงานต่างด้าวซึ่งคุณจะต้องมีใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากกฎหมาย ชาวต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงานในไทยถ้ามีวีซ่าที่ถูกต้อง ใบอนุญาตทำงานจะออกให้ได้กับอาชีพที่ไม่ละเมิดกฎหมายแรงงานต่างด้าว คำว่า “งาน” ในกฎหมายไทยถูกกำหนดไว้กว้างๆรวมถึงกิจกรรมจริงและกิจกรรมทางความคิดไม่ว่าจะเพื่อได้รับหรือไม่รับค่าจ้างเว้นแต่ในรูปแบบค่าทดแทน

ภายใต้กฎหมายแรงงานต่างด้าวงานก่อสร้างเป็นหนึ่งในอาชีพที่เปิดกว้างกับแรงงานต่างชาติ คนงานก่อสร้างทำงานตามพื้นที่ก่อสร้าง ทำงานหลากหลายจากง่ายมากๆไปจนถึงยากที่สุดและอันตราย แม้ว่างานจำนวนหนึ่งที่พวกเขาทำจะต้องการการฝึกและประสบการณ์บางส่วน งานส่วนมากต้องการทักษะเพียงเล็กน้อยและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

คนงานก่อสร้างมักจะทำงานต่อไปนี้:

 • ทำความสะอาดและเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโดยการกำจัดเศษสิ่งของและสิ่งที่อาจเป็นอันตราย

 • ขนเข้าและนำออกวัสดุก่อสร้างที่จะใช้ในบริเวณก่อสร้าง

 • สร้างหรือทำการค้ำยัน ก่อแผงกั้น ร่างพิมพ์ (แม่พิมพ์ที่กำหนดรูปแบบของคอนกรีต) นั่งร้านหรือโครงสร้างชั่วคราว

 • ขุดคู กลบหลุม หรือเตรียมหน้าดินสำหรับการก่อสร้าง

 • ควบคุมหรือดูแลอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างเช่นเครื่องผสมคอนกรีต

 • ช่วยคนงานคนอื่นๆทำงาน

 • ทำตามแผนก่อสร้างคำสั่งจากผู้คนที่เขาทำงานด้วย

คนงานก่อสร้างทำงานหลายอย่างที่เกี่ยวกับการก่อสร้างระหว่างช่วงต่างๆของการก่อสร้าง แม้ว่าส่วนใหญ่จะทำงานทั่วไปอย่างเช่นการติดตั้งแผงกั้น กรวยหรือวางตัวกำหนดสำหรับทำรูปแบบการควบคุมการจราจร หลายๆคนก็ทำงานที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตัวอย่างเช่นคนที่ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ราดคอนกรีตหรือยางมะตอยบนถนนก็จะเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ

กลุ่มคนต่อไปนี้คือผู้เชี่ยวชาญตามสาขาอาชีพ:

 • สร้างบ้านและสถานประกอบธุรกิจ

 • ทุบทำลายอาคาร

 • กำจัดวัสดุอันตราย

 • สร้างทางด่วนและถนน

 • ขุดอุโมงค์และงานเหมือง

คนงานก่อสร้างใช้เครื่องมือและอุปกรณ์หลายแบบ อุปกรณ์บางแบบนั้นใช้ง่ายอย่างเช่นไม้กวาดและพลั่ว อุปกรณ์แบบอื่นจะค่อนข้างซับซ้อนกว่าอย่างเช่นเครื่องสกัดผิวหน้า เครื่องเจาะถนนและอุปกรณ์สำรวจต่างๆ คนงานที่ผ่านการฝึกพิเศษอาจช่วยในการขนส่งและใช้ระเบิดหรือใช้งานเครื่องจักรไฮดรอลิกไอน้ำเพื่อขุดอุโมงค์ พวกเขาอาจจะเรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์เลเซอร์เพื่อวางท่อและใช้คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ตัดท่อ พวกเขาอาจได้ใบรับรองเพื่อกำจัดแร่ใยหิน ตะกั่วและสารเคมี คนงานก่อสร้างช่วยแรงงานฝีมือได้อย่างเช่นงานไฟฟ้า งานไม้ในงานง่ายๆหลายอย่าง พวกเขาอาจต้องขนอุปกรณ์ วัสดุหรือช่วยติดตั้งอุปกรณ์ได้

ตามหลักกฎหมายคนต่างด้าวสามารถทำงานในประเทศได้แต่ปัจจัยอย่างเช่นความมั่นคงเช่นเดียวกับความต้องการแรงงานต่างด้าวเพื่อการพัฒนาประเทศก็จะพนำมาพิจารณาด้วย สัญชาติไทยยังได้รับความสำคัญเป็นอันดับต้นอยู่

Share This

Comments