093 5383 574

ให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบริษัทมี

  • ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในด้านกฎหมาย
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจ้างแรงงานต่างด้าวมามากกว่า 20 ปี

เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวในการดำเนินธุรกิจ